Click here or press the Escape key to leave this site now

Sweden

Stödcentrum Humlegården

Folke Bernadottesgata 2
411 28 Gothenburg
Telephone (admin):46 031 131417
Telephone (support):46 031 131417
Email:kontakt@stodcentrumhumlegarden.se
Website:www.stodcentrumhumlegarden.se
Description of service:

Stödcentrum Humlegården är en ideell förening i Göteborg, Sverige - som erbjuder “hjälp till självhjälp”, för alla kvinnor från 18 år och uppåt som varit utsatta för sexuellt våld och sexuella övergrepp. De sexuella övergreppen kan ha skett allt från tidig barndom och/eller vuxen ålder. Förövarna kan ha varit allt från föräldrar, andra släktingar/nära anhöriga, bekanta eller helt obekanta personer. Vi på Humlegården tar inte emot manliga stödsökande - eftersom en stor majoritet av våra stödsökande varit utsatta av just manliga förövare.

Basen i vår verksamhet är stödgrupper kvinna till kvinna. I stödgrupperna får kvinnorna möjlighet att bryta tystnaden kring sina erfarenheter och stärka sina verktyg för självhjälp genom att möta andra kvinnor som varit utsatta.

Vi erbjuder fortlöpande öppen stödgrupp i form av en slags ”drop-in” varannan onsdag under jämna veckor kl 18 - 21. Den öppna stödgruppen har semesteruppehåll under juli månad till mitten av augusti. Vi tillhandahåller även andra aktiviteter såsom exempelvis sluten stödgrupp vid behov - som innebär att det är en fast grupp som träffas regelbundet för stödsamtal.

Man når oss snabbast via mejl och vi har kontinuerlig mejlsupport året om. Efter en inledande mejlkontakt bokar vi in ett introduktionssamtal med den hjälpsökande. Vi träffas i våra lokaler och berättar om vår verksamhet och vilka andra stödjande verksamheter som finns i vår omgivning.

Stödcentrum Humlegården is a non-profit association based in Gothenburg Sweden. We offer support to all women from the age of 18 who have been exposed to sexual violence and sexual assault. The assault may have occurred during childhood or adulthood. The perpetrator may have been a parent, relative, acquaintance or a total stranger. As the majority of our support seekers are women who have been attacked by men, we do not welcome men. Our main activity is providing women's support groups. These offer women the opportunity to break the silence about their experiences and develop self-help techniques through meeting other women with similar experiences. We offer ongoing drop-in support groups every other Wednesday between 6 and 9pm. (These do not run during July and half of August.) We also offer 'closed' support groups with the same group of women meeting regularly for counselling.

The quickest way to get in contact with us is by email. We provide email support throughout the year. After the initial contact, we offer to meet women in our office to give information about our work and other support available.

Opening hours:

Onsdagar under varje jämn vecka när vi har vår öppna stödgrupp kl 18 – 21. Vi har även öppet vid behov för introduktion av nya stödsökande och nya medlemmar.

Alternate Wednesdays (on even weeks) when we offer our open support groups.

Languages spoken:
Swedish, English, French and Italian
Additional information:

Du som stödsökande når oss snabbast och lättast via vår e-postadress; kontakt@stodcentrumhumlegarden.se - då den läses av fortlöpande. Via den adressen kan du även boka tid för introduktionssamtal på Humlegården eller ett telefonssamtal. Vid tillfällen när du inte når oss på vår telefon +46 31 13 14 17 – har du alltid lämna ett meddelande på vår telefonsvarare – som läses av regelbundet.

The quickest way of getting in contact with us is by email: kontakt@stodcentrumhumlegarden.se. You can use this address to book an initial meeting at our premises or by telephone. If you prefer to contact us by telephone, +46 31 13 14 17, please leave a message on our answering machine and we will get back to you as soon as possible.

Loading