Click here or press the Escape key to leave this site now

Slovakia

nemlcme.sk

Online organisation
Email (admin):nemlcme@nemlcme.sk
Email (support):poradenstvo@nemlcme.sk
Website:www.nemlcme.sk
Description of service:

Online community, informations regarding sexual violence and how to seek help, testimonies from survivors.

Nemlcme.sk je internetový portál pre ľudí, ktorí zažili sexuálne nasilie, poznajú niekoho kto ho zažil, alebo pre ľudi, ktorí zháňajú informácie o sexuálnom násilí. Portál pozostáva z troch častí:
- Online komunita pre obete sexuálneho násilia, ich priateľov a známich, kde sa môžu anonymne porozprávať o svojich problémoch, vyhľadať rady a zdieľať svoje skúsenosti, napr. ako sa vyrovnať s tým čo zažili.
- Informácie týkajúce sa sexuálneho násilia
- Príbehy ľudí, čo ho zažili

Nemlcme.sk is an internet portal for people who have experienced sexual violence, know
a survivor of sexual violence, or for people looking for information regarding sexual
violence. We provide three things:
- Online community for survivors of sexual violence and their friends or
relatives. There they can discuss their problems, seek advice and share
experiences on how to deal with their problems.
- Information about sexual violence
- Public testimonies

Opening hours:

Online - 24/7

Languages spoken:

Slovak, Czech, English

Loading