Click here or press the Escape key to leave this site now

Netherlands

Centrum Seksueel Geweld (Centre Sexual Violence)

Postbus 85090
3508 AB Utrecht
Telephone:+31 887555588
Email:info@centrumseksueelgeweld.nl
Website:www.centrumseksueelgeweld.nl
Description of service:

Het Centrum Seksueel Geweld biedt medische, forensische en psychologische hulp aan iedereen die kort geleden een aanranding of een verkrachting heeft meegemaakt in de provincie Utrecht. In dit centrum werken artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen en maatschappelijk werkers met elkaar samen.

Het doel is om goede zorg te bieden en medische en psychologische problemen te verminderen of te voorkomen. Alles wat er in het Centrum Seksueel Geweld gebeurt, gaat in overleg met het slachtoffer. Er worden geen onderzoeken gedaan als het slachtoffer dat niet wil.

Recente slachtoffers van seksueel geweld, familie of vrienden en professionals in de provincie Utrecht kunnen 24 uur per dag telefonisch contact zoeken met het Centrum Seksueel Geweld op het telefoonnummer 088-7555588. Ook als iemand geen aangifte wil doen, kan hij of zij het centrum bellen.

The Centre Sexual Violence offers medical, forensic and psychological help to everyone who has recently experienced an assault or rape in the province of Utrecht, The Netherlands. Doctors, nurses, police, psychologists and social workers work together in this centre.

The aim is to offer good care to diminish or prevent medical and psychological problems. Everything that happens in the Centre Sexual Violence, is based on consultation with the victim. Medical examinations can only be done with the victim's consent.

Recent victims of sexual violence, family or friends and professionals in the province of Utrecht can call the Centre Sexual Violence 24 hours a day on 088 7555588. Victims who do not want to report to the police are also welcome.

Opening hours:

24/7

Languages spoken:

Dutch, English

Loading