Click here or press the Escape key to leave this site now

Denmark

LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Kampmannsgade 4
1790 Copenhagen V
Telephone (admin):0045 32 95 90 19
Email (admin):sekretariat@lokk.dk
Social media:Facebook
Description of service:

LOKK er en humanitær interesseorganisation, der arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.

LOKK tilbyder telefonisk og online rådgivning til voldsudsatte. Denne rådgivning ydes primært af kvindekrisecentrene. Derudover tilbyder LOKK sparring og rådgivning til fagfolk og afholder temadage om vold.

LOKK tilbyder derudover landsdækkende telefonisk, personlig rådgivning og konfliktmægling til unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er udsat for æresrelaterede konflikter.

Vi har brug for din støtte. Ved at hjælpe LOKK - kan vi hjælpe de, der har brug for os til at få et godt liv uden vold.

LOKK is a humanitarian NGO which works to improve the public awareness, prevent and eliminate violence against women and children.

LOKK offers telephone and online counseling to women who are exposed to violence. This advice is provided mainly by the women's shelter. Additionally LOKK offers sparring and advice to professionals and organizes seminars about violence.

Moreover, LOKK offers nationwide telephone, personal counseling and conflict mediation for young people with an ethnic minority’s background who are victims of honor-related conflicts.

We need your support. By helping LOKK - we can help those who need us to have a good life without violence.

Opening hours:

08:00-17:00

Languages spoken:

Danish

Mødrehjælpen (Mothers Aid)

Nørre Voldgade 80
1358 København K
Telephone:+45 33 45 86 00
Email:moedrehjaelpen@moedrehjaelpen.dk
Website:www.moedrehjaelpen.dk
Social media:Facebook
Description of service:

Mødrehjælpen tilbyder økonomisk, juridisk og socialfaglig rådgivning to kvinder, som har været udsat for vold fra en partner. Mødrehjælpen tilbyder også psykologisk behandling til voldsudsatte kvinder og deres børn. Mødrehjælpens tilbud omfatter:

Generelle rådgivningstilbud

Ansigt-til-ansigt rådgivning (i et af Mødrehjælpens fire rådgivningshuse i hhv. København, Odense, Aarhus og Aalborg)

Landsdækkende telefonrådgivning (7011 1212)

Chattrådgivning

Specialiserede tilbud
Råd til livet (økonomisk, juridisk og socialfaglig rådgivning til kvinder som har været udsat for partnervold). Rådgivning i: København, Odense og Aarhus.

Ud af voldens skygge (rådgivning og psykologisk behandling til voldsudsatte kvinder og deres børn). Rådgivning/behandling i: København og Aarhus.

Mothers Aid provides economic, juridical and social counselling to battered women (i.e. women exposed to violence from a present partner). Mothers Aid also provides psychological treatment to battered women and their children.

The services of Mothers Aid are:

General counselling services

Face-to-face counselling (in one the four counselling houses of Mothers Aid in respectively Copenhagen, Odense, Aarhus and Aalborg)

Nationwide telephone counselling (+45 7011 1212)

Nationwide chat counselling

Specialised services
Råd til Livet (economic, juridical and social counselling to battered women). Counselling in: Copenhagen, Odense and Aarhus.

Ud af voldens skygge (long term counselling and psychological treatment to battered women and their children). Counselling/treatment in: Copenhagen and Aarhus.

Opening hours:

Opening hours: +45 33 45 86 00 (main telephone number to Mothers Aid)

Monday and Thursday: 9.00 – 19.00
Tuesday and Wednesday: 9.00 – 16.00
Friday: 9.00 – 13.00

Languages spoken:

Danish, English

Randers Krisecenter

Markedsgade 5
8900 Randers C
Telephone (admin):0045 89 15 49 90
Telephone (support):0045 89 15 49 90
Email:krisecenter@randers.dk
Website:www.krisecenter.randers.dk
Description of service:

Randers Krisecenter tilbyder midlertidigt ophold i et sikkert hus til kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte af et fagligt dygtigt personale.

The Randers Krisecenter offers a temporary safe refuge for women and their children, who have been victims of, or threatened by, physical and mental violence. We take care of women and children, and help the family move on in their lives.

Opening hours:

24 hours

Languages spoken:

Danish, English

Loading