Click here or press the Escape key to leave this site now

Croatia

Centre for Women War Victims - ROSA

Kralja Drzislava 2
Zagreb 10000
Telephone (admin):+385 1 4551 142
Telephone (support):0800 77 99; +385 1 4551 128
Email:cenzena@zamir.net
Website:www.czzzr.hr
Description of service:

Centar za žene žrtve rata-ROSA je feministi?ka, nevladina organizacija koja pruža razli?ite oblike podrške ženama koje su preživjele seksualno nasilje (silovanje u doba rata i danas, prostituciju i trgovanje ljudima): telefonsko i individualno savjetovanje, psiho-socijalnu podršku, pravnu pomo? i zastupanje na sudu, posredovanje prema institucijama pri kojima žene koje su preživjele ostvaruju svoja prava. Vodiimo SOS liniju za suzbijanje trgovanja ljudima 0800 77 99 koja radi svaki dan od 10 do 18 sati, uklju?uju?i i vikende, besplatna za pozivatelje. Djeluje na principima povjerljivosti i anonimnosti.

Savjetovaliste radi svakog dana od 10:00 do 17:00 h.

Centar je koordiniraju?a organizacija PETRA Mreže za prevenciju i eliminaciju trgovanja ženama koju ?ini 12 organizacija širom Hrvatske, od kojih , Autonomna ženska ku?a pruža sklonište i savjetovalište za žene koje su preživjele muško nasilje, OIP, Split pruža sklonište maloljetnim žrtvama trgovanja ljudimaa Ženska soba pruža pomo? ženama koje su preživjele seksualno nasilje. Predstavnica Centra ?lanica je Nacionalnog tima za suzbijanje trgovanja ljudima, Operativnog i mobilnog tima za pomo? identificiranim žrtvama.

CZZR-ROSA organizira terapeutske odmore za žene koje su preživjele nasilje i seminare za feministi?ke aktivistice u Ku?i SEKA u Splitskoj na otoku Bra?u.

CŽŽR-ROSA je ?lanica Ženske mreže Hrvatske od 1996. godine, te u pružanju pomo?i ženama koje su preživjele muško nasilje sura?uje s 30-tak organizacija ove mreže.

The Centre for Women War Victims – ROSA is a feminist non-governmental organisation providing various kinds of support to women who have survived sexual violence (rape during war and today, prostitution and trafficking in women): counselling, psycho-social support, legal aid and representation in courts, and help in contacting state agencies where women survivors can achieve their rights.

We run a helpine for survivors of trafficking 0800 77 99 every day from 10am to 6pm. The line is toll free, and works on the principles of confidentiality and anonymity.

Face to face counselling is available every day from 10am to 5pm.

CWWV-ROSA coordinates the PETRA Network for the prevention and elimination of trafficking in women for sexual exploitation. PETRA consists of 12 non-governmental, mainly women’s, organisations from different parts of Croatia. Of these: the Autonomous Women’s House Zagreb provides a shelter and counselling centre for women survivors of male violence; OIP, Split provides a shelter for young survivors of trafficking; and Women’s Room provides services for victims of sexual violence.

The representative of the CWWV-ROSA is a member of the National Action Team for the suppression of trafficking and support for victims.

CWWV-ROSA organises therapeutic holidays for women survivors of violence, and seminars for feminist activists in House SEKA in Splitska, island Brac and Croatia.

In providing support to women survivors of male violence, CWWV-ROSA cooperates with 30 organisations of the Women’s Network of Croatia, of which we have been members since 1996.

Opening hours:

10am to 6pm

Languages spoken:

Croatian, Serbian, Bosnian, English

Loading