Click here or press the Escape key to leave this site now

Azerbaijan

“Clean World” Aid to Women Public Union

Mammad Efendiyev str.07, APT.15
AZ1010 Baku
Telephone (admin):+994 55 314 35 15; +994 50 314 35 15
Telephone (support):+994 12 408 56 86; +994 12 408 56 96
Email:tamizdunyasu@gmail.com
Social media:Facebook
Description of service:

'Clean World' provides direct support to the female victims of sexual violence, as well as the services outlined below.

Təşkilatın məqsəd və vəzifələri:
Аzərbаycаn Rеspubliкаsının vətəndаşlаrı оlаn qаdınlаrın hüquq və аzаdlıqlаrını qоrumaq, vətəndаş cəmiyyəti quruculuğundа qаdınlаrın кişilərlə bərаbər iştirакınа nаil оlmаq, оnlаrı müхtəlif stеrоtiplər və коmplекslərdən аzаd olmasına yardım etməklə, onların bаcаrıq və qаbliyyətlərini inкişаfı istiqamətində dövlət və qeyri dövlət qurumlarlar
Təşkilatın fəaliyyət istiqamətləri:
İnsan alveri qurbanlarına yardım, məiət zorakılığı qurbanlarına yardım, zorakılığa məruz qalmış qadın və uşaqlara müvəqqəti sığınacağın təqdim edilməsi, HİV/AİDS
üzrə zərərin Azaldılması.
“Təmiz Dünya” Qadınlara Yardım İctimai Birliyi aşağıdakı göstərir :

 1. İnsan alveri qurbanları üçün Reabilitasiya və Reinteqrasiya Mərkəzi
 2. Ailədə zorakılıq qurbanları üçün Müdaxilə Mərkəzi
 3. Psixoloji Mərkəz
 4. Təlim və metodik Mərkəz
 5. Beynəlxalq Əlaqələr və İnformasiya Mərkəzi
 6. Zorakılığa məruz qalmış qadınlar üçün Hüquq Klinikası
 7. Qaynar xətt xidməti
 8. Qadınlar üçün mini əmək birjası
 9. HİV/ AİDS- Zərərin azaldılması

Clean world Public Union Aid to Women is working for the benefit of the society with the women and by the means of women. Organization purpose is to prevent all forms of violence toward women. Values which organization based on are respect to the human rights and liberties. Human resources are also one of the main values for us.

Organization objective:
 1. Assisting increasing women’s opportunities and number in decision making process, establishing civil, democratic society.
 2. Actively participating in preventing all forms of violence toward women in society.
 3. Try to liquidate negative stereotypes in society toward women.
 4. Assisting women in being active for developing women’s rights and increasing women’s activity.
 5. Assisting equal principles among women and men which reflected in constitution

Activities through which the mission is actualized include:

 • Educating the general public, both in the Azerbaijan and abroad, on the regional, national, and international scope of human trafficking, forced labor, and in particular sexual exploitation;
 • Conducting research pertaining specifically to the trafficking of women and children including documenting specific cases, contributing causes, regional public policy, and the psychosocial implications of trafficking;
 • Advocating for the provision of mental health services and other psychosocial reintegration support for victims of trafficking.

Clean World has established its legal clinic for women in 2010. In 2011, the organization has launched a hot line service at its office. Total number of beneficiaries used the services of legal clinic since 2010 has been 3671 persons. The organization has also been active in organization of seminars
and awareness raising workshops in Baku and the regions. More than 120 seminars and regional workshops organized by the Clean World covering around 3000 participants.

Opening hours:

09.00 AM-19.00 PM, Baku time

Languages spoken:

Azerbaijani, Russian

MHAIDS Azerbaijan

Telephone (support):5106614
Email (admin):mhaids@initiative.az
Description of service:

Consultations of the gynecologist. psychiatrist, neuropathologist. venereologist, the organization of the specialized analyses.

Languages spoken:

Azerbaijani

Women's Krizis Center

Sh. Badalbeyli str. 38-2
AZ1014, Baku
Telephone (support):+994 12 494 33 76
Email (admin):wcc@online.az
Description of service:

Legal consultation, pre-judicial preparation of the documentation, psychological rehabilitation, consultations of the gynecologist, psychiatrist, neuropathologist.

Opening hours:

24/7

Languages spoken:

Azerbaijani

Loading